Živali iz različnih celin sveta : kako dobro jih poznajo otroci?

Kratek opis: Otroci že od najzgodnejših let začno pridobivati izkušnje o živalih v neposredni okolici svojega doma, v vrtcu in šoli, v medijih itn. Znanje o živalih se navadno primarno ne oblikuje v vrtcu in šoli. So pa formalne vzgojno-izobraževalne institucije tiste, kjer znanje o živalih lahko poglobijo in razširijo (Tunnicliffe, 2011). Otroci vsakodnevno vstopajo v različne odnose z živalmi. Izkušnje pridobivajo v neposrednem stiku s hišnimi in domačimi živalmi, ter s prostoživečimi in eksotičnimi živalmi na obiskih v prirodoslovnem muzeju, živalskem vrtu in naravnih parkih (Tunnicliffe in Reiss, 1999).

Ključne besede: opazovanje, meritve, zima

Didaktična priporočila: gradivo za učitelje

Povezava: http://pefprints.pef.uni-lj.si/5625/ (str. 29 – 31)

Rastline na šolskem vrtu : koledar gojenja rastlin

Kratek opis: S koledarjem za gojenje rastlin na šolskem vrtu želimo optimizirati uporabo šolskega vrta. Nastal je v okviru internega projekta Herbarij in šolski vrt v izobraževanju učiteljev, ki je potekal na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Koledar je pripomoček za načrtovanje šolskega vrta, ki učitelju podaja napotke za gojenje rastlin ter ponuja predloge njihove uporabe pri pouku o bioloških vsebinah. Prilagojen je za podnebne razmere v osrednji Sloveniji ter odgovarja na učne cilje, ki so zapisani v učnih načrtih.

Ključne besede: rastlina, dejavnosti na prostem, vrt

Didaktična priporočila: ponavljanje snovi, metoda praktičnega dela

Povezava: http://pefprints.pef.uni-lj.si/5624/ (str. 32 – 34)

ŠOLSKIVRT_KOLEDAR_25.11.