O ekološki pismenosti, trajnosti in pomenu aktivnih (transformativnih) metod učenja in poučevanja

Kratek opis: V prispevku utemeljujem pomen aktivnih (transformativnih) metod učenja in poučevanja za razvoj kompetenc, potrebnih za transformacijo družbe v trajnostno. Podrobneje poudarim pomen ekološke pismenosti in pravilnega razumevanja pojma trajnost. Če želimo otrokom ponuditi možnost obstoja v okolju, jim moramo omogočiti razvoj odnosa do lastnega okolja in aktivno oblikovanje prihodnosti, ki bo imela več smisla in trajnosti, kot ga premore današnji svet.

Ključne besede: biologija, trajnost, aktivne metode poučevanja, ekološka pismenost

Didaktična priporočila: gradivo za učitelje

Povezava: http://pefprints.pef.uni-lj.si/2501/1/Torkar_O_ekoloski.pdf

Ali je bela omela zajedavska rastlina?

Kratek opis: Belo omelo v nekaterih učbenikih in spletnih učnih gradivih zasledimo tudi med primeri zajedavskih rastlin. Zajedavstvo ali parazitizem je odnos med dvema organizmoma različnih vrst, v katerem ima eden korist, drugi pa škodo.

Ključne besede: biologija, ekologija rastlin,

Didaktična priporočila: obravnava nove učne snovi

Povezava: http://pefprints.pef.uni-lj.si/1340/1/pp_34_Torkar.pdf

Opazovanje razvoja fenofaz pri češnji kot primer učenja z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje

Kratek opis: V prispevku je predstavljen primer praktičnega pouka pri predmetu naravoslovje v osnovni šoli. Predstavljeno je opazovanje fenofaz češnje (razvoj listov, cveta , plodov) kot primer učenja z raziskovanjem.

Ključne besede: naravoslovje, ekologija rastlin, fenofaze, rastlina, učenje z raziskovanjem

Didaktična priporočila: obravnava nove učne snovi, metoda praktičnega dela

Povezava: http://pefprints.pef.uni-lj.si/5001/1/Praprotnik_Torkar_Kralj.pdf

Kunci v zajčniku: kvaliteta bioloških sporočil v otroških slikanicah

Kratek opis: V otroških slikanicah in drugi otroški literaturi velikokrat naletimo na biološke strokovne napake, ki lahko vodijo v nastanek napačnih predstav o življenju in delovanju narave. V prispevku predstavljamo analizo slikovnega gradiva in besedil slikanic, ki obravnavajo biologijo kuncev in/ali zajcev. S tem primerom želimo opozoriti na pomen kvalitetnega avtorskega in prevajalskega dela pri pripravi otroških slikanic.

Ključne besede: vrtec, živali

Didaktična priporočila: gradivo za vzgojitelje

 

Povezava: http://pefprints.pef.uni-lj.si/2192/