Določanje drevesnih vrst

Kratek opis: Učenec spoznava vrstno pestrost lesnatih rastlin.

Ključne besede: vrstna pestrost, rastline, drevesa, učenci, naravoslovje in tehnika, naravoslovje, IKT

Didaktična priporočila: ponavljanje in utrjevanje

Povezava: https://learningapps.org/display?v=p83fs3e3318

Dihalni organi

Kratek opis: Učenec razvršča fotografije živalskih vrst za posamezne dihalne organe (traheje, pljuča, koža, škrge).

Ključne besede: dihalni organi, živali, učenci, naravoslovje, IKT

Didaktična priporočila: identifikacija predznanja, ponavljanje in utrjevanje

Povezava: https://learningapps.org/display?v=phhj0zypj18

Optimizacija eksperimenta za ponazoritev evapotranspiracije pri naravoslovnih predmetih

Kratek opis: Predstavljena izvedba eksperimenta o evapotranspiraciji.

Ključne besede: evapotranspiracija, rastline, učenci, naravoslovje, IKT, delo z nadarjenimi

Didaktična priporočila: praktično delo, učenje z raziskovanjem

Vir: Praprotnik, L., Žmavčič, T.,  Torkar. G. (2016) Optimizacija eksperimenta za ponazoritev evapotranspiracije pri naravoslovnih predmetih. V: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec – 3. Dec 2016, Ljubljana.

Povezava: http://pefprints.pef.uni-lj.si/4342/