Določanje drevesnih vrst

Kratek opis: Učenec spoznava vrstno pestrost lesnatih rastlin.

Ključne besede: vrstna pestrost, rastline, drevesa, učenci, naravoslovje in tehnika, naravoslovje, IKT

Didaktična priporočila: ponavljanje in utrjevanje

Povezava: https://learningapps.org/display?v=p83fs3e3318