Zobje, o izvoru njihovih imen

Kratek opis: Zobje skupaj z jezikom mehansko razgradijo zaužito hrano v ustni votlini. Z ogledalom si lahko ogledamo, kako so razporejeni in zgrajeni zobje v spodnji in zgornji čeljusti in jih preštejemo. Zobe štejemo od sredine spredaj nazaj – torej od sekalcev proti kočnikom. Število zob v ustni votlini je odvisno od starosti. Prvi mlečni zobje otroku zrastejo pri šestih mesecih starosti, zgodi pa se tudi, da je kateri izmed njih prisoten že ob rojstvu. Navadno so prvi mlečni zobje sekalci. Skupno je mlečnih zob 20 (slika 1) in pri šestih letih starosti začnejo izpadati. Nadomesti jih 32 stalnih zob, vendar vsi nujno ne predrejo dlesni in ostanejo vse življenje skriti v kosti čeljusti. Razlika v številu zob je pogojena z velikostjo čeljusti med odraščanjem.

Imena zob nam veliko povedo o njihovem položaju v čeljusti, času pojava, obliki in funkciji v ustni votlini. Razlago izvora imen lahko uporabimo kot način obravnave učne vsebine o zobeh.

Ključne besede: anatomija, zob, zobje, človek

Didaktična priporočila: obravnava nove učne snovi, metoda praktičnega dela

Povezava: http:/http://www.pef.uni-lj.si/naravoslovna_solnica/Izdaje/solnica_2021_25-2_kazalo.pdf (str. 38)

Dedovanje krvnih skupin pri človeku (interaktivna spletna igra)

Kratek opis: S pomočjo interaktivnega učnega gradiva učenci rešujejo praktičen primer naloge o dedovanju krvnih skupin.

Ključne besede: populacijska genetika, krvne skupine, interaktivna igra

Didaktična priporočila: ponavljanje in utrjevanje znanja

 

Povezava: https://learningapps.org/display?v=pgfhkn9ic20

Videoposnetek: Koronavirus SARS-CoV-2 in bolezen COVID-19

Kratek opis: Osnovne informacije o koronavirusu Sars-Cov-2 in bolezni Covid 19. (avtorica Andreja Randl)

 

Ključne besede: korona, virus, bolezen, covid-19

Didaktična priporočila: prikazovanje, večpredstavno učno gradivo