Optimizacija eksperimenta za ponazoritev evapotranspiracije pri naravoslovnih predmetih

Kratek opis: Predstavljena izvedba eksperimenta o evapotranspiraciji.

Ključne besede: evapotranspiracija, rastline, učenci, naravoslovje, IKT, delo z nadarjenimi

Didaktična priporočila: praktično delo, učenje z raziskovanjem

Vir: Praprotnik, L., Žmavčič, T.,  Torkar. G. (2016) Optimizacija eksperimenta za ponazoritev evapotranspiracije pri naravoslovnih predmetih. V: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec – 3. Dec 2016, Ljubljana.

Povezava: http://pefprints.pef.uni-lj.si/4342/