Opazovanje razvoja fenofaz pri češnji kot primer učenja z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje

Kratek opis: V prispevku je predstavljen primer praktičnega pouka pri predmetu naravoslovje v osnovni šoli. Predstavljeno je opazovanje fenofaz češnje (razvoj listov, cveta , plodov) kot primer učenja z raziskovanjem.

Ključne besede: naravoslovje, ekologija rastlin, fenofaze, rastlina, učenje z raziskovanjem

Didaktična priporočila: obravnava nove učne snovi, metoda praktičnega dela

Povezava: http://pefprints.pef.uni-lj.si/5001/1/Praprotnik_Torkar_Kralj.pdf

Kunci v zajčniku: kvaliteta bioloških sporočil v otroških slikanicah

Kratek opis: V otroških slikanicah in drugi otroški literaturi velikokrat naletimo na biološke strokovne napake, ki lahko vodijo v nastanek napačnih predstav o življenju in delovanju narave. V prispevku predstavljamo analizo slikovnega gradiva in besedil slikanic, ki obravnavajo biologijo kuncev in/ali zajcev. S tem primerom želimo opozoriti na pomen kvalitetnega avtorskega in prevajalskega dela pri pripravi otroških slikanic.

Ključne besede: vrtec, živali

Didaktična priporočila: gradivo za vzgojitelje

 

Povezava: http://pefprints.pef.uni-lj.si/2192/

Določanje drevesnih vrst

Kratek opis: Učenec spoznava vrstno pestrost lesnatih rastlin.

Ključne besede: vrstna pestrost, rastline, drevesa, učenci, naravoslovje in tehnika, naravoslovje, IKT

Didaktična priporočila: ponavljanje in utrjevanje

Povezava: https://learningapps.org/display?v=p83fs3e3318

Dihalni organi

Kratek opis: Učenec razvršča fotografije živalskih vrst za posamezne dihalne organe (traheje, pljuča, koža, škrge).

Ključne besede: dihalni organi, živali, učenci, naravoslovje, IKT

Didaktična priporočila: identifikacija predznanja, ponavljanje in utrjevanje

Povezava: https://learningapps.org/display?v=phhj0zypj18